SERVEIS DE PINTURA

SERVEIS DE PINTURA

SERVEIS DE PINTURA

Què fem

A Joan Raventós li oferim excel·lents serveis de pintura. Destaquem tant per les preparacions dels suports, la qualitat dels productes, els acabats dels treballs i la neteja, així com l'eficàcia i la confiança dels nostres treballadors.


A continuació, li detallem els serveis que prestem:

Contacti'ns

Treballs d'interiors

En aquesta àrea realitzem:

 • Pintat d'obra nova i rehabilitació d'obra antiga.
 • Manteniment d'edificis, naus, oficines, comunitats, esglésies, comerços, escoles, hotels, hospitals, indústries, cellers, etc.
 • Decapat i regenerat de fusta, acabat amb vernissos a porus obert, vernissos a l'aigua, poliuretans, epoxis, anticalórics, impregnants, etc.
 • Tractaments per a tarimes de piscines i fusta tropical.
 • Lacatges i vernissats en cabina.
 • Aplicació de microcement.
 • Estucs a la calç.
 • Col·locació de veladures i paper pintat
 • Col·locació de motllures de poliesxpan.
 • Restauració d'oxidat de paraments (parets, mobles, sòls, etc.).
 • Col·locació de sanefes pintades, adhesives i d'imitació de pedra.

No faci obres en el lavabo o la cuina, li amasillem els taulells i li laquem armaris i mobles,  ja siguin de fusta, fòrmica, melanina, alumini, etc.


Si l'alumini interior i exterior de la seva casa o negoci es troba en mal estat, o no li agrada el color, li ho deixem com a nou.

Donem un òptim assessorament tant en color com en l'ús de l'espai, engrandint i combinant el mateix. D'aquesta manera podrà canviar totalment la seva casa sense necessitat de llevar res.

A més, som experts a canviar l'aspecte del metall (exemple: de daurat a platejat) en llums, ulls de bou, alumini, manetes, entre altres.

En els nostres treballs intentem aplicar sol productes ecològics i a l'aigua.

Tractaments per a la fusta

 • Tractaments per a la fusta
 • Decapat de pintures velles i emblanquiment de fustes amb fongs.
 • Decapat de pintures velles i emblanquiment de fustes amb fongs.
 • Manteniment de fusta (tarimes de piscina,fustes exteriors i parquet interior)
 • Lacats i vernissats de mobles, portes,etc...
 • Raventós tarima de piscina
Raventós tarima de piscina

Decapat de fusta en mal estat.

Raventós tarima de piscina en vivienda

Capa impregna't amb pigmentada (per a protegir els raigs del sol) i acabat amb dues mans d'impregna't incolor, gran poder de penetració i de protecció.

Raventós casa y piscina

Iniciant la preparació de les parets i el previ protegit dels elements.

Raventós fachada acabada de pintar

Façana acabada

Façanes

Som especialistes en:

 • Pintat de façanes. Per a això, utilitzem pintures transpirables amb una garantia de 10 anys (pintures al silicat, al siloxano, siliconadas, al piolite, etc.). Sempre utilitzem fixador en aquesta mena de treballs.
 • Tractament per a les humitats. Li oferim dues opcions. La primera consisteix en el netejat de fongs i sals, així com en l'aplicació de productes sense sal ni calç, per a d'aquesta manera poder allargar el temps de durada o solucionar el problema. En la segona realitzem el netejat de fongs, sals i calçs, mitjançant l'aplicació de poliestirè projectat, el qual xucla la humitat i la transforma en vapor d'aigua (fa l'efecte esponja, l'aigua s'evapora). Amb aquest producte les humitats no pugen ni es escampen.
 • Tractament anticorrosiu per a ferro i metalls. És molt important realitzar l'eliminat de l'òxid (calamina), així com el sanejat, escatat, imprès i acabat, amb productes de gran qualitat per a poder tapar l'oxigenació. Per a això, s'ha de donar almenys la imprimació i una capa amb esmalt a pinzell o a corró perquè penetri bé el producte en totes les juntes i quedi d'una peça.

Així mateix, duem a terme:

 • Hidrofugat de pedra i obra vista.
 • Decapatges de pedra, fusta, etc.
 • Vernissat a porus obert de fusta exterior (impregnants)
 • Netejat amb Kärcher.
 • Treballs d'imitació de pedra.
 • Tractaments antigrafiti.
 • Estucs a la calç.
 • Treballs de paleta.
 • Esvorancs d'obra en mal estat.
 • Esvorancs d'obra en mal estat.
 • A més, fem petites reparacions de fuster, ferrer, lampista, etc.

Aïllaments tèrmics i acústics (amb poliextireno expandit i suro projectat)

Els aïllaments tèrmics que realitzem tenen una garantia de 10 anys i compten amb Certificat d'Idoneïtat, Certificat Energètic Espanyol i Certificat Energètic Europeu. S'apliquen en l'exterior sobre teules, terrasses, uralites, xapes, etc., així com en façanes, claraboies, dipòsits (de vi, aigua, entre altres) per a mantenir temperatura.


Aquest tipus treball li ofereix els següents avantatges:

 • Terrasses totalment transitables.
 • Evita esquerdes, no hi ha contracció ni dilatació del suport, no entra fred ni calor.
 • Aïlla totalment un edifici ja que es fa per l'exterior.
 • Evita les condensacions.
 • Evita les humitats capil·lars, fa l'efecte esponja (jupa la humitat i la transforma en vapor d'aigua).
 • No es degrada perquè és poliextireno expandit (no com altres materials com l'escuma de poliuretà que està prohibida als països més avançats d'Europa)
 • Té un acabat tipus monocapa o arrebossat.
 • En els interiors és ideal per a les humitats capil·lars
 • En els interiors és ideal per a les humitats capil·lars
 • És de gruix gruixut per a garantia de 4 mm (nosaltres sempre posem 4,5 mm). No altera, per exemple, la vista d'una teulada.

També fem aïllaments tèrmics amb suro projectat (amb un acabat natural) i SATES, amb plaques de poliexpan, malla i acabat amb monocapa transpirable.

Impermeabilització de terrasses

Posem a la seva disposició tres opcions:

 • Primera opció: passat de Kärcher per la superfície, tapat de desperfectes i acabat amb 3 capes de pintura de cautxú(garantia de 10 anys).
 • Segona opció: passat de Kärcher per lasuperfície, tapat de desperfectes, pintat amb pintura de pigments de poliuretà i
  col·locat de malla (molt dur però sense garantia).
 • Tercera opció: aplicat d'aïllament tèrmici acabat amb pintura de cautxú, previ preparat de suport (garantia de 10 anys).

Pintat de sòls


Comptem amb personal especialitzat en:

 • Passat de pulidora de diamants i aspirat.
 • Granallat i aspirat.
 • Pintats amb poliuretà o epoxi.
 • Senyalització viària (ratlles, símbols,etc.).
 • Senyalització adhesiva.
 • Antireflectants i antilliscants.
 • Paviments auto nivellants.
 • Manteniment d'instal·lacions.

Pintura industrial


Disposem de bastides homologades i de maquinària en general per a poder lliurar-li un treball de qualitat a un baix cost. Realitzem:

 • Pintats amb airless, turbines, etc.
 • Senyalització i pintura de sòls.
 • Treballs amb pintura especial per a maquinària.
 • Tractaments per a les humitats (fongs,sals, calçs, etc.), en cellers, caves, hospitals, residències, indústries, etc. (Fakolith).
 • Aplicació de pintura intumescent iperlita.
 • Tractaments anticorrosius.
 • Manteniments d'empreses.

Tots els productes que utilitzem compten amb certificat sanitari.