Avís Legal

  1. El titular d'aquest lloc web és JOAN RAVENTÓS I CALVO, amb N.I.F. 79285538F, amb domicili a Carre Ponent, 7, codi postal 08792 de Santa Fe del Penedès, (BARCELONA).
  2. L'accés a l'site de JOAN RAVENTÓS I CALVO és gratuït. Tot el contingut és propietat intel·lectual de JOAN RAVENTÓS I CALVO. Qualsevol utilització dels mateixos contrària a les normes en matèria de propietat intel·lectual serà perseguida d'acord amb la legislació vigent.